Intocmirea inventarului permanent

Inventarul permanent inseamna inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor de intrare si iesire a stocurilor.

Unul dintre avantajele inventarului permanent este faptul ca valoarea si cantitatea stocurilor este tinuta intr-o evidenta permanenta. Spre deosebire de inventarul intermitent, unde iesirile se inregistreaza in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei, iar intrarile nu se inregistreaza prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli.
Inca un avantaj al acestui tip de inventar este faptul ca se poate utiliza in orice domeniu de activitate.

Inventarierea, in cazul inventarului permanent, se realizeaza la inceputul activitatii, cu scopul de a stabili si evalua elementele de natura activelor ce constituie aport la capitalul entitatii. Elementele de natura activelor care constituie aport la capitalul social al entitatilor si la patrimoniul institutiilor publice, se inscriu in Registrul-inventar, grupate pe conturi. De asemenea, inventarierea se realizeaza cel putin o data in cursul exercitiului financiar, in general la incheierea acestuia.

Inventarierea anuala se realizeaza, in mod normal, la sfarsitul exercitiului financiar, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale. Daca in cursul exercitiului financiar a fost efectuata inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc inventarierii anuale, cu aprobarea persoanei responsabile cu gestionarea entitatii.

In functie de natura activitatii entitatilor, bunurile pot fi inventariate si inaintea datei de incheiere a exercitiului financiar. Aceste lucru este posibil doar cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar respectiv.

Cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii, fiecare societate comerciala are obligatia  realizarii situatiilor financiar contabile anuale, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru intocmirea situatiilor financiar contabile in aceasta situatie, se realizeaza efectuarea inventarierii.
Inventarierea se mai poate realiza:
  • la cererea organelor de control, cu ocazia efectuarii unui control, sau a altor organe prevazute de lege;
  • in cazul in care exista indicii care presupun existenta unor lipsuri sau plusuri in gestiune;
  • la schimbarea gestionarului sau in alte situatii in care se realizeaza o pradare-primire de gestiune;
  • cu ocazia reorganizarii gestiunilor;
  • in urma calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
  • in alte situatii prevazute de lege.
Contabilitatea stocurilor se realizeaza cantitativ si valoric, sau doar valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. Alegerea tipului de inventar este o optiune contabila si un element care tine de politica utilizata in cadrul societatii, ce trebuie sa se regaseasca si in manualul de politici contabile.

Pentru realizarea situatiilor si a documentelor financiar-contabile va oferim servicii de contabilitate Cluj, echipa noastra de profesionisti fiind mereu la dispozitia dumneavoastra.