Obligatii fiscale pentru inchirierea in scop turistic a locuintei personale

Veniturile obtinute de proprietarii care inchiriaza in scop turistic camere aflate in locuinte proprietate personala, cu o capacitate intre 1 si 5 camere inclusiv, sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor si trebuie declarate si impozitate de catre ANAF. Inchirierea in scop turistic inseamna oferirea posibilitatii de sedere pentru o perioada cuprinsa intre cel putin 24 de ore si maxim 30 de zile, intr-un an calendaristic, unei persoane care calatoreste in scop turistic, in afara mediului sau obisnuit de viata.

Acest mod de impozitare nu se aplica persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor familiale sau intreprinderilor individuale, detinatori ai unei structuri de primire turistica in scop de cazare certificata de Ministerul Turismului.

Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor din locuinte proprietate personala, pot fi impozitate pe baza normei anuale de venit, sau, optional, in sistem real.

Formularul prin care proprietarii informeaza Finantele asupra veniturilor obtinute prin aceasta cale, este Declaratia 220, in baza careia proprietarul va plati impozit si contributii. “Declaratia 220, privind venitul estimat/norma de venit” trebuie depusa la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul in curs. Obligatiile de plata se transmit contribuabililor printr-o decizie de impunere si constau in impozit pe venit in cota de 16%, impozit final si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cota de 5,5%, care pot fi ajustate cu coeficienti de corectie, dupa caz.

Conform art. 68 din Codul fiscal contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net anual din inchirierea in scop turistic a camerelor din locuintele proprietate personala, in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. In fiecare an fiscal pentru anul in curs pana la data de 31 ianuarie inclusiv, sau in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, in cazul in care veniturile incep a fi realizate dupa data de 31 ianuarie inclusiv, contribuabilii trebuie sa depuna declaratia 220. Pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui in care s-a realizat venitul, contribuabilii trebuie sa depuna “Declaratia 200 privind venitul realizat”, prin care sa declare venitul net anual, determinat in sistem real, in baza datelor din contabilitate.

Contribuabilii care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real au obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala si conducerii evidentei contabile, conform art. 68 din Codul Fiscal.

Ca si firma contabilitate Cluj va stam mereu la dispozitie cu informatii si servicii profesionale de contabilitate, echipa noastra fiind mereu gata sa gaseasca cele mai bune solutii si raspunsuri pentru dumneavoastra.